Dj志豪 关注

Dj志豪

地区:广东湛江廉江市 微信号:djhowyzh

Q Q:1608378592 邮箱:1608378592@qq.com

提供服务: 单曲定制 串烧定制 打碟邀请 商业演出 培训学徒

0 关注

137 粉丝

2499.69W 人气

  • 原创作品
  • 个人展示
  • 精彩留言
10.79W 2020-02-04 3k币
23.08W 2020-02-04 3k币
18.6W 2020-02-03 3k币
12.27W 2020-02-03 3k币
17.11W 2019-10-31 3k币
47.44W 2019-10-09 3k币
18.28W 2019-10-09 3k币
17.35W 2019-10-09 5k币
9.96W 2019-10-09 3k币
28.77W 2019-08-26 3k币
163.62W 2019-07-30 5k币
29.58W 2019-07-30 5k币
30W 2019-07-30 3k币
253.69W 2019-06-08 5k币
50.55W 2019-06-08 3k币
47.36W 2019-05-23 5k币
35.21W 2019-04-27 3k币
53.03W 2019-04-27 5k币
30.9W 2019-04-27 3k币
25.81W 2019-03-27 5k币
暂时没有内容

该DJ音乐人暂无上传任何照片!

Dj志豪的简介

承接串烧制作 上传各平台(酷我 网易云电台) 各网站

Dj志豪的关注

没有关注的DJ音乐人

Dj志豪的专辑